Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, không để kỳ sau “chồng” lên kỳ trước

Sáng 4/7 tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Hà Nội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

Hà Nội là địa phương thứ 5 Đoàn giám sát về nội dung này làm việc trước khi làm việc với Chính phủ, sau đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý, giám sát là để xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Bên cạnh việc đánh giá thực chất ban hành chính sách pháp luật, cần đánh giá việc chấp hành quy định về tiếp công dân, trách nhiệm và cầu thị của các cấp ngành và người đứng đầu trước trăn trở, bức xúc của người dân; đồng thời làm rõ chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo, các phiên tòa xét xử, các bản án.

Trong giai đoạn báo cáo, các cơ quan hành chính tại Hà Nội đã tiếp thường xuyên hơn 165.000 lượt công dân (với 1.395 lượt đoàn đông người/119 vụ việc).Tỷ lệ tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND 3 cấp đều không vượt quá 50%, trong đó của Chủ tịch UBND thành phố đạt 35% . Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; số vụ khiếu nại, tố cáo tăng khoảng 8,1% so với giai đoạn 2010 -2015.

Nội dung đơn chủ yếu tập trung trong lĩnh vực quản lý đất đai, quá trình thu hồi đất, thực hiện chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng (chiếm trên 70%), quá trình chuyển đổi mô hình một số chợ, việc thực hiện dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp v.v. Mặc dù thành phố đã giải quyết hơn 9.100 vụ khiếu nại (tỷ lệ 96,5%); giải quyết xong hơn 4.300 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 94,4%) . Tuy nhiên, việc ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện lại chậm so với yêu cầu.

Ông NGÔ TRUNG THÀNH, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội: “Liên quan tới Quy định 27 của thành phố ban hành ngày 13/11/2018 về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Quy định tiếp công dân dựa trên Luật tiếp công dân mà Luật tiếp công dân có hiệu lực từ 1/7/2014 như vậy quyết định này ban hành chậm mất 4 năm 4 tháng và kể từ ngày Luật tiếp công dân được ban hành thì Quy định 27 ban hành chậm hơn khoảng 5 năm”.

Không những vậy, việc nhầm lẫn trong xử lý phân loại đơn cũng là vấn đề cản trở rất lớn đến hiệu quả giải quyết đơn thư của công dân.

Bà TRẦN THỊ HOA RY, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Đề nghị phân tích thêm về nhầm lẫn đơn khiếu nại tố cáo và đơn kiến nghị. Việc phân loại không chính xác dẫn đến đơn thư chuyển lòng vòng, khiến thời gian giải quyết khiếu nại, tố cao kéo dài, gây bức xúc trong dân.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng chỉ rõ, số lượng đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện nhưng chưa thụ lý tại Hà Nội là rất lớn, với những nguyên nhân đưa ra về thiếu biên chế, tổ chức con người thì chưa thực sự thuyết phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Riêng khiếu nại còn 122 đơn đủ điều kiện nhưng chưa thụ lý trong kỳ, trong kỳ đấy không thụ lý thì nó kéo sang kỳ sau, kỳ sau chồng lên thì giải quyết thế nào? Và còn 2.287 đơn đủ điều kiện nhưng chưa thụ lý, nếu không có giải pháp quyết liệt thì kỳ sau chồng kỳ trước, lũy kế thì không biết bao giờ mới giải quyết xong." 

Với đặc thù của Hà Nội, các đại biểu cũng đề nghị thành phố làm rõ những nguyên nhân, giải pháp và dự báo về khiếu nại tố cáo, tập trung về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quy hoạch cũng như trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. 

Thực hiện : Khắc Phục Dương Dung Anh Đức