Giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài từ công tác tiếp dân

Thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là 1 vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ cụ thể hóa vai trò của bộ máy chính quyền địa phương, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo còn thể hiện tính linh hoạt, chủ động trong việc tiếp nhận xử lý thông tin.

Thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là 1 vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ cụ thể hóa vai trò của bộ máy chính quyền địa phương, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo còn thể hiện tính linh hoạt, chủ động trong việc tiếp nhận xử lý thông tin. Sẽ không quá khi ví công tác tiếp dân như cánh cửa đầu tiên mở ra quá trình gửi gắm tâm tư nguyện vọng của cử tri đến bộ máy công quyền. Người dân ấn tượng thế nào về cảnh cửa đầu tiên này? Cũng như năng lực, vai trò quan trọng của công tác tiếp đang được thể hiện ra sao? 

Nội dung chi tiết xem tại video.