Dịch Covid-19: Cần sự linh hoạt của các sàn giao dịch việc làm

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động, việc làm, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong Quý III/2021, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đại dịch cũng khiến cho việc tổ chức hoạt động tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm cho người lao động thông qua nhiều hình thức tại các trung tâm giao dịch việc làm là điều vô cùng cần thiết.

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động, việc làm, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong Quý III năm 2021 cao nhất trong 10 năm trở lại đây. 

Theo Tổng cục thống kê, 9 tháng năm nay đã có hơn 28 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến họ bị mất việc làm, phải giãn nghỉ việc hoặc nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 là hơn 1,7 triệu người, tăng hơn 530 nghìn người so với quý trước. 

Trước thực trạng này, việc tổ chức hoạt động tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm cho người lao động thông qua nhiều hình thức tại các trung tâm giao dịch việc làm là điều vô cùng cần thiết và cần tích cực triển khai trong thực tế. 

Nội dung chi tiết xem tại video: