Giải quyết tốt kiến nghị của cử tri ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương

Phát biểu tranh luận tại nghị trường chiều 26/5, đại biểu Đinh Ngọc Quý - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khẳng định, các Đoàn ĐBQH và các địa phương đã rất nỗ lực trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, thông qua rất nhiều kênh khác nhau, không chỉ qua tiếp xúc cử tri.

Theo đó, nhiều Đoàn ĐBQH trong quá trình tiếp xúc cử tri có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, xã và các sở ngành trực tiếp giải đáp, trả lời rất nhiều vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chính vì vậy, tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội đã giảm đi rất nhiều. Nhiều kiến nghị của cử tri, nhân dân liên quan đến đời sống dân sinh, công tác tổ chức thực hiện, trách nhiệm của chính quyền địa phương đã được giải quyết ở địa phương khá lớn. 

Đại biểu Đinh Ngọc Quý cho rằng, thực tế việc giải quyết tốt kiến nghị của cử tri còn trực tiếp ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, từng địa bàn, từng cụm dân cư, và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hàng ngày của người dân. Đại biểu nêu dẫn chứng Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, tính bền vững của thẻ BHYT; ở tỉnh Tây Nguyên, đồng bào sống gần ao hồ, sông, suối gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng nhà ở, phục vụ sản xuất. Câu chuyện thiếu nguyên vật liệu của đồng bào dân tộc thiểu số đã xảy ra từ nhiều năm nay… nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Do vậy, đại biểu Đinh Ngọc Quý mong muốn mong các bộ, ngành đặt địa vị mình vào cử tri để giải quyết những vướng mắc, khó khăn của người dân để trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri sao cho thấu đáo, đi vào thực chất. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!