Giải trình làm rõ thêm nhóm lĩnh vực tài nguyên môi trường

Liên quan đến nhóm lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có phần giải trình về nội dung này.

Về cát đắp đường, Phó Thủ tướng cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu, thử nghiệm nguồn cát nhiễm mặn và ban hành các hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật…để làm nguồn thay thế cát sông.

Liên quan đến đất hiếm, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chiếm 18% trữ lượng đất hiếm toàn cầu. Quan điểm là cần quản lý chặt nguồn tài nguyên này, coi đây là cơ hội thu hút nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao.

Vấn đề quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã toàn diện, cần tăng cường tuyên truyền để triển khai luật từ 01/01/2025 theo hướng chuyển rác thành tài nguyên, tuyệt đối không sử dụng phương án chôn lấp rác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam