Giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ đầu năm 2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% thuế suất thuế GTGT (còn 8%) từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6/2024.

Chính sách giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, và một số nhóm hàng dịch vụ khác.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và tăng khả năng kích cầu.