Giảm 30% thị trường tiêu thụ, doanh nghiệp đồ uống kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ

Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm và xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành phát triển ổn định và bền vững, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, phục vụ xuất khẩu, đẩy lùi hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM) công bố năm 2020, tổn thất về thuế đối với riêng rượu thủ công gây ra vào khoảng 751 triệu USD, chiếm 29% tổng tổn thất về thuế từ khu vực phi chính thức (rượu thủ công, rượu nhập lậu, rượu giả v.v.).  

Bên cạnh đó, do tác động của đại dịch Covid-19 và chịu thêm tác động từ các chính sách quản lý chuyên ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lĩnh vực này giảm 20%-30% thị trường tiêu thụ và giảm tới 16% doanh thu so với năm 2019. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành đồ uống chưa nhận được bất kỳ chính sách hỗ trợ nào. 

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị, để hỗ trợ các doanh nghiệp ngành đồ uống khắc phục khó khăn, việc duy trì chính sách hiện hữu trong 2-3 năm tới là một trong những giải pháp bền vững được các chuyên gia kinh tế ủng hộ vì giúp Chính phủ nuôi dưỡng nguồn thu trong giai đoạn khó khăn hiện nay. 

Điều này cũng phù hợp với Quyết định số 508 của Thủ tướng ngày 23/4/2022 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, bảo đảm duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí ở mức ổn định, hợp lý và phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 và 2026 - 2030, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện : Song Hiền Ngọc Tuấn