Giảm nghèo ở Quảng Nam: Lồng ghép chính sách nhưng vẫn còn khó khăn

Hơn 10.000 tỷ đồng là tổng kinh phí mà Quảng Nam đã vận dụng, tích hợp dành để đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Nhờ đó, diện mạo nông thôn cũng như đời sống của người dân 9 huyện trung du, miền núi của tỉnh đã có nhiều đổi thay tích cực.

Một trong những điểm sáng của công tác giảm nghèo ở Quảng Nam đó là biết lồng ghép các chính sách để đạt được mục đích chung là nâng cao chất lượng đời sống người dân. Song vẫn còn đó rất nhiều khó khăn được tỉnh kiến nghị với Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Thực tiễn đã chứng minh, muốn giảm nghèo, phải đi kèm với phát triển hạ tầng, giáo dục, an cư, tạo dựng sinh kế. Do đó, những năm qua tỉnh Quảng Nam phải lồng ghép nhiều nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở miền núi là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, tất cả chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội đều phải thực hiện giải pháp lồng ghép vốn. Song có một số quy định của trung ương đang gây khó khăn cho cơ sở, khiến tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp. Đơn cử như yêu cầu về đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, kể cả mua trong dân được quy định tại điều 3, Thông tư 46/2022 của Bộ tài chính.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở Quảng Nam đang ở mức 8,6%, tập trung ở 6 huyện miền núi với tỷ lệ hơn 50% dân số. Trong buổi làm việc với Hội đồng dân tộc của Quốc hội, phía Quảng Nam cũng đề xuất Trung ương cần có sự hỗ trợ tương tự Nghị quyết 80 của Chính phủ về giảm nghèo bền vững. Bởi giảm nghèo ở miền núi cần một quá trình dài hơn, có thể 2 - 3 năm.

Giảm nghèo bền vững không chỉ bằng sinh kế mà còn liên quan đến các điều kiện giúp họ làm ăn tốt hơn như đầu ra sản phẩm, con đường tiêu thụ sản phẩm, hạ tầng kinh tế, xã hội... Do đó, lồng ghép chính sách được xem là giải pháp phù hợp. Song cũng cần rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện để việc lồng ghép chính sách được thuận tiện hơn. Có như vậy, các chương trình mục tiêu quốc gia mới đạt được kết quả như kỳ vọng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Quang