Giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Điện Biên

Sáng 7/7, Đoàn giám sát của Quốc hội (tổ công tác số 3) đã thực hiện chương trình giám sát về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Điện Biên

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, phía Tây Bắc của Tổ quốc, có 19 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm khoảng 30,35%).

Sau hơn 2 năm thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia chưa có huyện nào hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã chưa đạt NTM kiểu mẫu và nâng cao… Tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa cao; một số xã còn lúng túng trong việc lựa chọn các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế.

Tỉnh Điện Biên  đề nghị Chính phủ  hỗ trợ thêm vốn để tập trung phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt; cho phép địa phương điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án, tiểu dự án nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phù hợp với địa phương, xem xét điều chỉnh bổ sung các dự án, tiểu dự án tích hợp thành 1 chương trình chung hoặc lồng ghép các nội dung cho đồng bộ nhằm tạo sự chủ động cho các địa phương, đơn vị được quyết định và chịu trách nhiệm với nội dung thực hiện đảm bảo mục tiêu chương trình đề ra.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh ghi nhận những nỗ lực vượt khó của Điện Biên, đồng thời đề nghị tỉnh làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, tiểu dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn, chỉ ra nguyên nhân  và có đề xuất cụ thể.

Nhân dịp này đoàn Giám sát đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên.

Thúy Hà - Sơn Nam