Giám sát chặt chẽ việc đào tạo tiến sĩ

Sáng nay, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì.

Lấy ví dụ về đề tài luận án tiến sĩ “cầu lông” gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, GS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch HĐ ĐH Thái Nguyên cho rằng, đây là hệ quả của việc hiểu sai và thực hiện sai về tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Các ý kiến đồng tình với quan điểm cần giám sát chặt chẽ quy trình tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ, đặc biệt cần công khai, minh bạch với xã hội vì đây là kênh thông tin quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tiến sĩ.

Để khắc phục những bất cập trong đào tạo tiến sĩ thời gian qua, theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, trước mắt cần có biện pháp tháo gỡ nút thắt thông qua nâng cao chất lượng, uy tín xã hội của cơ sở đào tạo đi đôi với làm tốt công tác hậu kiểm, bảo đảm chất lượng đầu ra của đào tạo trình độ tiến sĩ.

Trên cơ sở kết quả giám sát, thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề xuất một số định hướng giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ trong thời gian tới, trong đó giám sát chặt chẽ việc mở ngành đào tạo tiến sĩ đáp ứng nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ của các cơ sở đào tạo. Công bố công khai thông tin về cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu, điều kiện trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ để người học có lựa chọn chính xác khi đăng ký tuyển sinh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Ninh Tùng