Giám sát chống lãng phí: Đắk Lắk vẫn còn 181 dự án đội vốn, chậm tiến độ

Tỉnh Đắk Lắk cần có giải pháp giải quyết vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, đội vốn. Đây là đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tại buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo tỉnh cần làm rõ một số nội dung liên quan đến: việc quản lý ngân sách nhà nước; quản lý tài nguyên (đất, rừng, khoáng sản…); giải quyết vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ; việc đầu tư các dự án đầu tư công kém hiệu quả; việc xử lý vi phạm liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những tồn tại, hạn chế.

Bà LÊ THỊ THANH XUÂN - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: “Chúng tôi muốn tỉnh phải có ý kiến xử lý đối với các dự án chậm tiến độ như dự án hồ chứa nước Yên Ngựa, hồ Krông pắk mà THQHVN cũng đã phản ảnh. Tỉnh phải có chỉ đạo liên quan đến dự án chậm tiến độ, đội vốn”.

Ông Y HƯƠNG NIÊ  - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk: "Đối với dự án chậm tiến độ, vốn ngoài ngân sách có 181 dự án, hiện có 3 hướng khắc phục: chấm dứt dự án, thu hồi dự án và phạt hành chính. Sở KHĐT đang có kế hoạch trình UBND trong thời gian tới".

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng để thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các nguồn tài nguyên; phát huy hiệu quả dự án sử dụng vốn đầu tư công; có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập…. Những kiến nghị, đề xuất của tỉnh đã được đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lên Quốc hội, Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Thực hiện : Kim Liên Nguyễn Minh