Giám sát toàn diện: Chương trình mục tiêu quốc gia - Chuyển nguồn năm này qua năm khác

Lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ, đồng thời với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: Chương trình Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cuộc giám sát chuyên đề tối cao, đã được Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp Chính phủ, 11 bộ, ngành và 15 tỉnh đại diện cho các vùng, miền. Kết quả giám sát đã được báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại vào ngày 30/10 vừa qua. Rất nhiều bất cập, tồn tại đã được chỉ ra, trong đó có tình trạng “có tiền mà không tiêu được”, nguồn vốn của các Chương trình chuyển từ năm này sang năm khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Minh Hường -

Khắc Phục