Giám sát toàn diện: Giải trình về quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

Mới đây, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã tổ chức khảo sát tại 20 địa phương về việc thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 - 2023. Đáng chú ý là sau khảo sát, một phiên giải trình về vấn đề này đã được tổ chức để Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng giải trình nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội về các bất cập trong hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Phan Hằng