Giám sát toàn diện: Giám sát chuyên đề về Đổi mới sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đặt ra vấn đề về đổi mới giáo dục ở mọi cấp học, bậc học tại Đại hội Đảng lần thứ XI, Trung ương đã ban hành Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Nhằm thể chế hóa quan điểm này, Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 88 về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ngay sau đó, Chính phủ cũng ban hành Quyết định 404 làm căn cứ để các bộ ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ.

Nghị quyết số 88 của Quốc hội được ban hành năm 2014. Đến năm 2018, Bộ GD&ĐT công bố chương trình GDPT mới. Năm 2020, chương trình GDPT mới chính thức được triển khai trên cả nước.

Đổi mới giáo dục là vấn đề rất quan trọng, lại nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, nhân dân, cán bộ đảng viên nên Quốc hội đã quyết định giám sát chuyên đề về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT.

Đây là một trong 4 chuyên đề được Quốc hội lựa chọn giám sát trong năm 2023, nhằm đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Phan Hằng -

Đỗ Minh