Giám sát toàn diện: Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ. Mục tiêu giám sát nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước thời gian qua, từ đó đưa ra kiến nghị bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới.

Theo quy định hiện hành, thời gian đào tạo tiến sĩ tiêu chuẩn là 3 năm đối với nghiên cứu sinh có trình độ thạc sĩ. Tuy nhiên, tỉ lệ nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình, kế hoạch học tập, nghiên cứu còn cao. Thậm chí, có trường có tới 90% nghiên cứu sinh không thể hoàn thành luận án tiến sĩ trong thời gian 3 năm theo quy định và đều phải xin gia hạn, kéo dài thời gian tối đa cho phép (đến 05 năm). 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng