Giám sát toàn diện: Nhận diện khó khăn vướng mắc trong phát triển thị trường khoa học công nghệ

Trong năm 2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đã giám sát tại các nhiều tỉnh, thành phố.

Qua đó, ghi nhận dù thị trường khoa học và công nghệ đang bắt đầu phát triển, song vẫn còn nhiều rào cản, vướng mắc, cần sớm được tháo gỡ. Đặc biệt đối với việc thực hiện cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Các nhà khoa học vẫn phải đối mặt với một khối lượng khổng lồ các loại thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán. Thế mới có thực tế nhiều lúc, hồ sơ thanh toán, quyết toán còn nhiều hơn hồ sơ khoa học.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Bích Hạnh