Giám sát toàn diện: Tháo gỡ nhiều vấn đề địa phương không dám kiến nghị

Trong gần 1 năm, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021 đã giám sát trực tiếp tại 11 địa phương, giám sát 10 Bộ ngành, 3 Tập đoàn kinh tế lớn như EVN, PVN, TKV, làm việc với Chính phủ cũng như giám sát gián tiếp qua báo cáo tại các tỉnh, thành phố còn lại.

Thành viên Đoàn giám sát gồm các đại biểu Quốc hội nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia có nghề đã nhận diện rõ những bất cập, vướng mắc, những tồn tại hạn chế trong triển khai thực thi các chính sách pháp luật về phát triển năng lượng tại các địa phương. Điều đáng nói, từ hiện trường giám sát, nhiều vấn đề đã được các thành viên đoàn gợi mở, đưa ra những giải pháp cụ thể và nhiều địa phương đã kịp thời tiếp thu và xử lý ngay. Câu chuyện chậm đấu nối nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện truyền tải ở Gia Lai là 1 ví dụ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Hạnh