Giám sát toàn diện: Tháo gỡ vướng mắc cho các Chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội đã tổ chức Đoàn giám sát tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, trong năm qua, Đoàn giám sát tối cao của QH đã làm việc với 11 bộ ngành, giám sát thực tế tại 15 địa phương. Qua giám sát đã ghi nhận nhiều mô hình hay, sáng kiến tốt. Đồng thời, đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai nhằm kịp thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc ngay lập tức cho 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia đặc biệt quan trọng này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Hường -

Thanh Hải