Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Cũng trong sáng 19/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” họp phiên thứ nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trưởng đoàn giám sát chủ trì phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, chuyên đề giám sát lần này khá phức tạp, với 2 nội dung lớn, quan trọng là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2022 trên phạm vi cả nước. Với thành phần rất rộng rãi, nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực có chuyên môn cao mỗi thành viên trong đoàn cần phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân để đảm bảo đến tháng 4 năm 2023 Đoàn giám sát cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại Phiên họp này Đoàn giám sát cho ý kiến xây dựng Kế hoạch chi tiết của Đoàn từ nay cho đến khi có kết quả báo cáo Quốc hội; thông qua nội dung phân công công việc cho các thành viên và góp ý về Đề cương báo cáo của Đoàn. 
 

Thực hiện : Tiến Cường Anh Đức