Giảm thuế giá trị gia tăng 2% để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thảo luận về nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng tại hội trường chiều ngày 20/11, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời đề nghị đánh giá kỹ việc áp dụng chính sách cũng như xem xét thời gian áp dụng dài hơi hơn.

Về ý nghĩa của giảm thuế giá trị gia tăng, các đại biểu đều nhất trí là chính sách này có tác dụng giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ và kích cầu. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng báo cáo đánh giá tác động chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Báo cáo chỉ ra tác động thu ngân sách giảm nhưng với điều kiện GDP tăng trưởng từ 6 đến 6,5% là mức cao hơn thực tế.

Giải trình về việc tại sao chỉ đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số đối tượng, Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mục đích nhằm giảm áp lực ngân sách nhà nước.

Theo bộ trưởng, việc đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng chỉ áp dụng trong ngắn hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sau đó sẽ cần tăng thuế suất. Ngoài ra, cũng cần áp dụng các biện pháp kích cầu khác để thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hằng Nga