Giao đất, giao rừng: "Công cụ" quản lý rừng bền vững

Cần thu hồi diện tích rừng giao cho các doanh nghiệp nhưng sử dụng không hiệu quả để giao cho người dân quản lý; phát triển kinh tế; quan tâm, cấp đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc... là ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc với đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri huyện Lắk đã tập trung phản ánh, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các nhóm vấn đề như: Cần có chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã bán chuyên trách vì thu nhập hiện nay quá thấp; Có chính sách, giải pháp để bình ổn giá; Địa phương cần quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống lưới điện; Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đặc biệt, nhiều cử tri kiến nghị tỉnh Đắk Lắk cần rà soát, thu hồi diện tích rừng giao cho các doanh nghiệp nhưng sử dụng không hiệu quả để giao cho người dân quản lý, phát triển kinh tế; Cần quan tâm, cấp đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào, đã sinh sống ổn định hàng chục năm nay, tạo điều kiện để người dân được cấp sổ hộ khẩu, giấy khai sinh… đảm bảo các chế độ, quyền lợi theo quy định.

ÔNG TRƯƠNG XUÂN HÒA, Buôn Đắk Sar, xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Hiện nay, nhiều đơn vị nhận khoán, trồng rừng trên địa bàn không hiệu quả, với một số diện tích đất bị chia cắt thành nhiều mảnh, mua bán không hợp lệ nên người dân chúng tôi đề nghị các cấp quản lý nhà nước, các cấp có thẩm quyền xem xét, có giải pháp thu hồi để cấp cho người dân để có đất sản xuất, ổn định tương lai lâu dài.”

Trước các kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo sở ngành  tỉnh Đắk Lắk đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị liên quan. 

ÔNG ĐỖ XUÂN DŨNG, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk: “Về chính sách phát triển rừng gắn với kinh tế hộ gia đình, kết hợp phát triển một số loại cây dược liệu, thì lâu nay Bộ Nông nghiệp, Trung ương cũng đã có nhiều chính sách triển khai đến các địa phương. Việc nay, phía Sở Nông nghiệp cũng luôn luôn ủng hộ và đề nghị UBND huyện cũng rà soát lại cái này, xem nguyện vọng từng xã, từng thôn như thế nào, quỹ đất ra làm sao, có tổng hợp chung đề xuất lên Sở Nông nghiệp.”

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri. Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội và các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết, thảo luận để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Thực hiện : Đức Hưng Văn Lệ