Bộ Nội vụ: Giao đầu mối quản lý biên chế về Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 20/6, Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ đến các cơ quan báo chí. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc tiếp tục tinh giản biên chế, sắp xếp các đầu mối quản lý nhà nước là thành công trong thời gian qua và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới đây, đảm bảo hoàn thành mỗi năm giảm 10% biên chế như Trung ương đã chỉ đạo.

Tinh giản biên chế và đầu mối quản lý nhà nước đến nay đã giảm được 653 xã và 8 huyện, 12,5 đầu mối các đơn vị sự nghiệp tự chủ và 2.999 đầu mối thuộc UBND tỉnh, cũng như đẩy mạnh sắp xếp và giảm các Tổng cục - Vụ, cấp phòng trong các Vụ. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, điểm mới là tới đây Bộ Nội vụ sẽ đề xuất, tham mưu và xây dựng phương án theo chủ trương của Bộ Chính trị, là phân cấp triệt để và giao quản lý biên chế cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thành ủy trực thuộc Trung ương, để đồng bộ giữa tổ chức nhân sự bộ máy của bên Đảng và chính quyền, từ đó tiếp tục hướng tới mục tiêu giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức. 

Về công tác xây dựng thể chế thuộc ngành nội vụ, đáng chú là Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 với tỷ lệ rất cao, trên 97%, Còn dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đang tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện để Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.

Thực hiện : Ngọc Dũng Vũ Hiếu