• 1450 lượt xem
  • 04:09 06/08/2022
  • Kinh tế

Giao dịch ngân hàng tự động hướng đi mới trong chuyển đổi số

Ngày 4/8, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước đã diễn ra sự kiện "Ngày Chuyển đổi số" ngành Ngân hàng, trong đó đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, hiện thực hóa nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành cũng như định hướng chung của Chính phủ.

Tại sự kiện, nhiều ngân hàng đã giới thiệu các sản phẩm mới nhằm thích ứng với công tác chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Trong đó, hệ thống máy giao dịch ngân hàng tự động Smart Teller Machine (STM) của ngân hàng KienlongBank được xem như bộ giải pháp tiêu biểu giúp tái định hình lại hành vi và thói quen của người dùng trong thời đại số.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số với những bài tham luận về các giải pháp ứng dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm/dịch vụ ngân hàng bên cạnh khu trưng bày các sản phẩm/dịch vụ tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của các đơn vị tham gia.

Thu Hiền