Giao dịch rút tiền mặt qua ATM giảm 5%

Giao dịch không tiền mặt đã tăng mạnh, trong khi giao dịch rút tiền mặt qua ATM lần đầu tiên giảm. Điều này cho thấy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang gia tăng.

Thời gian gần đây, Giao dịch không tiền mặt đã tăng mạnh, trong khi giao dịch rút tiền mặt qua ATM lần đầu tiên giảm. Điều này cho thấy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang gia tăng. 
Theo Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia, tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS trong năm 2021 tăng 94% về số lượng giao dịch và 131% về giá trị giao dịch so với năm 2020. Đặc biệt, giao dịch rút tiền mặt ATM xử lý qua hệ thống NAPAS trong năm 2021 lần đầu tiên giảm -5%. 

Những con số phần nào cho thấy những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.