Giáo dục nghề nghiệp thích ứng tình hình mới

Sáng 18/01 tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2022 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tới dự có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Trong năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đổi mới quyết liệt trong ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, kịp thời hướng dẫn các trường điều chỉnh kế hoạch đào tạo, tổ chức thi kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến đối với những môn học, những nội dung phù hợp. Duy trì gắn kết với doanh nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đồng thời, đẩy mạnh đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng chuẩn mực quốc tế; đào tạo nhân lực cho các ngành nghề mới, kỹ năng mới, ngành nghề 4.0.

Năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo thích ứng với sự tác động của dịch bệnh; tăng cường chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp; tăng cường đào tạo mới, đào tạo lại cho lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết Giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững.
 

Thực hiện : Phan Hằng Thành Trung