Giữ vững đường biên giới hoà bình giữa Việt Nam - Campuchia

Thực hiện tốt công tác đối ngoại sẽ giúp giữ vững đường biên giới hòa bình giữa Việt Nam và Campuchia. Đó là đánh giá của đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khi giám sát tại tỉnh An Giang về các vấn đề biên giới.

 An Giang có đường biên giới dài gần 100 cây số với nước bạn Campuchia. Nhờ thực hiện tốt công tác đối ngoại, nhất là thường xuyên gặp gỡ trao đổi, tạo kênh liên lạc với nước bạn nên khu vực biên giới luôn trong tình trạng ổn định.

Các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh An Giang thường xuyên tổ chức tuần tra chung với nước bạn để phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, 2 bên còn hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, qua đó tạo sự gắn bó và keo sơn giữa 2 nước.

Qua giám sát, đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đánh giá cao các công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới của các lực lượng tại tỉnh An Giang, nhất là công tác đối ngoại, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Trung Hiếu Hồng Dũng