Gỡ khó cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, vấn đề gỡ khó cho hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp được các đại biểu quan tâm.

Đắk Lắk có 708 hợp tác xã, trong đó, có 487 hợp tác xã nông nghiệp và 3 liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Phần đa đều thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Theo các đại biểu, các hợp tác xã nông nghiệp có xuất phát điểm thấp, năng lực quản lý bộ máy còn hạn chế, thụ hưởng chính sách còn ít. Do đó, cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí mặt bằng đất đai, chính sách cho hợp tác xã nông nghiệp, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.

Đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần chung cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục tổng hợp ý kiến, góp ý vào Dự thảo Luật HTX (sửa đổi), đặc biệt chú ý các chính sách phát triển hợp tác xã tại vùng dân tộc thiểu số để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Thực tế, các hợp tác xã tại Đắk Lắk thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ, tài chính… Dù tỉnh đã có chính sách riêng nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa đạt hiệu quả cao. Số hợp tác xã được tiếp cận chính sách của Nhà nước, nhất là về đất đai còn rất hạn chế. Những ý kiến đã được đoàn giám sát ghi nhận, làm cơ sở xây dựng Luật hợp tác xã sửa đổi, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Liên - Nguyễn Minh