Gỡ “khó” thúc đẩy nghề nuôi biển phát triển bền vững

Thời gian qua, với những chính sách, chương trình của Chính phủ và Bộ NN&PTNT đã ban hành, ngành công nghiệp nuôi biển đã bước đầu được hình thành ở Việt Nam. Tuy nhiên, phát triển nuôi biển vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là phát triển nuôi biển công nghiệp. Do đó, cần các giải pháp đồng bộ, gỡ khó để thúc đẩy phát triển nuôi biển bền vững. Ghi nhận của THQHVN tại Khánh Hoà.

Nghề nuôi biển đang phát triển mạnh tại Khánh Hòa và tạo việc làm cho trên 4.000 lao động ở các địa phương ven biển. Qua thống kê, toàn tỉnh có trên 97.000 lồng nuôi trồng thủy sản, với sản lượng hàng năm đạt khoảng 18.000 tấn. Tuy nhiên, hiện nay việc tiêu thụ các sản phẩm nuôi biển, nhất là mặt hàng tôm hùm bông đang bị “ách tắc” xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gây rất nhiều khó khăn cho người nuôi.

Hoạt động nuôi biển đã hình thành được một số vùng nuôi công nghiệp, tuy nhiên vẫn còn đang tồn tại những hạn chế không nhỏ. Nuôi biển hiện nay chủ yếu là nuôi gần bờ; nuôi với quy mô nhỏ lẻ, vật liệu lồng bè nuôi bằng gỗ truyền thống độ bền thấp, không ổn định, sử dụng thức ăn tươi…đang gây ô nhiễm môi trường. Diện tích mặt nước sử dụng để nuôi trồng chồng chéo với quy hoạch phát triển các ngành kinh tế khác.

Theo nhận định của Bộ NN-PTNT, Việt Nam có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển nuôi biển; phấn đấu từ nay đến năm 2030 đạt sản lượng 1,45 triệu tấn. Tuy nhiên, nếu không kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thách thức đã được nhận diện thì những tiềm năng, lợi thế đó sẽ không thể phát huy hiệu quả.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi biển; khẩn trương xây dựng quy hoạch vùng nuôi, quy định giao mặt nước biển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân an tâm đầu tư phát triển nuôi biển. Đồng thời, đầu tư phát triển công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm nuôi biển để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường quốc tế, nhất là với thị trường lớn, khó tính như Trung Quốc.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Văn Lệ -

Thu Hường -

Nguyễn Minh