Góc nhìn hôm nay: Cấm ngân hàng bán bảo hiểm

Mức hoa hồng chiết khấu cao cho đại lý bảo hiểm nhân thọ là nguyên nhân khiến nhiều ngân hàng thương mại đã ép khách vay vốn phải mua bảo hiểm nhân thọ theo kiểu "bia kèm lạc". Thời gian qua, các ngân hàng được lợi lớn nhờ bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua hoạt động cho vay và huy động vốn. 

Theo kết luận thanh tra của Bộ Tài chính hồi tháng 7/2023 đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng qua kênh ngân hàng thương mại cho thấy: Tỷ lệ huỷ hợp đồng sau năm đầu tiên của khách hàng lên tới 70%.

Cần nhớ là khi đã hủy năm đầu của hợp đồng sẽ đồng nghĩa với việc khách hàng mất không số phí đã nộp. Chỉ 1 công ty bảo hiểm nhân thọ bán qua 1 ngân hàng thương mại đã có số phí bảo hiểm khách hàng huỷ hợp đồng sau năm đầu tiên tới 2.000 tỷ đồng. Cho nên, nhiều ngân hàng còn gợi ý khách hàng vay vốn nộp phí 2 năm đầu, dẫn đến số tiền khách hàng vay vốn phải bỏ thêm từ 4-8% khoản vay. Vậy ai được lợi từ sự "bắt tay liên kết này"?

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng