Góc nhìn hôm nay: Cấm ngân hàng "ép" mua bảo hiểm

Từ ngày 1/7/2024, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nghĩa là, người vay vốn từ ngân hàng để làm ăn hay đi gửi tiết kiệm, đã không còn cảnh lo sợ phải mua bảo hiểm đi kèm nữa. Tại sao có chuyện "bia kèm lạc" này thời gian qua? Mức chiết khấu hoa hồng cao cho đại lý bảo hiểm nhân thọ, là nguyên nhân chính. Còn các ngân hàng lại được lợi lớn, nhờ bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua hoạt động cho vay và huy động vốn tín dụng.

Về bảo hiểm nhân thọ, tỷ lệ huỷ hợp đồng lên tới 70% ngay sau năm đầu tiên khách hàng mua bảo hiểm. Và như vậy sẽ đồng nghĩa với việc khách hàng bị mất không số phí đã nộp. Các công ty bảo hiểm nhân thọ "ăn dày" ở khoản này. Tất nhiên, phía ngân hàng cũng lợi theo. Vậy nên, nhiều ngân hàng còn gợi ý với khách hàng đến vay vốn, để nộp phí bảo hiểm nhân thọ 2 năm đầu. Thực tế, Bảo hiểm nhân thọ là 1 sản phẩm phổ biến, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Thế nhưng, nếu tìm mọi cách để ép mua khi khách không có nhu cầu thì quả là bất cập, như câu chuyện sau đây.   

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng