Góc nhìn hôm nay: Cần nhiều chính sách đãi ngộ nhà giáo

"Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" là câu ca dao đúc kết kinh nghiệm quý báu của ông cha ta về giáo dục ngàn đời nay.

Những năm qua giáo dục luôn được coi là quốc sách trong chiến lược phát triển của đất nước, nâng cao chất lượng dạy và học luôn được coi là mục tiêu hàng đầu của giáo dục nhưng số lượng giáo viên bỏ nghề tăng dần đến mức báo động trong nhiều năm gần đây cho thấy việc thực thi quốc sách về giáo dục chưa thực sự đồng bộ: Người thầy chưa được "yêu", chưa được quan tâm và đãi ngộ xứng đáng. Nếu không có sự thay đổi về chính sách đãi ngộ đối với người thầy, chưa "yêu lấy thầy" thì mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học hay mong muốn cho "con hay chữ" khó đạt như kỳ vọng. 

Tại phiên giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh, cần nghiên cứu để giải quyết căn bản vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ hiện nay bằng nhiều phương thức và cách thức khác nhau, vừa bảo đảm cơ cấu vưà bảo đảm về chất lượng. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất chính sách về giáo viên trong quá trình chuẩn bị luật điều chỉnh về nhà giáo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Minh Hường -

Xuân Tiến -

Phan Hằng -

Ngọc Thiện