Góc nhìn hôm nay: Cần sớm xây dựng Luật nhà giáo

Các chính sách của Nhà giáo đang được điều chỉnh bởi Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tuy nhiên, những luật này chưa giải quyết được các vấn đề mang tính đặc thù trong lao động của nhà giáo. Điển hình như vấn đề chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo: Hiện chính sách đãi ngộ nhà giáo thực hiện theo quy định chung về công chức, viên chức.

Trong khi điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông tăng rất nhiều. Số giờ lên lớp và công việc của giáo viên nặng hơn nhưng không điều chỉnh được lương do vướng luật. Bên cạnh đó ngành giáo dục phải thực hiện tinh giản biên chế giáo viên theo quy định chung trong khi đặc thù của ngành đang thiếu hơn 100 nghìn người thầy. Ngoài ra độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non tăng lên theo quy định chung đối với đặc thù nghề nghiệp cũng có điểm chưa phù hợp…Giáo viên là cốt lõi, là nền tảng quan trọng nhất của giáo dục.

Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận giáo viên vẫn chưa thể sống tốt từ nghề giáo. Không ít người phải bươn chải với nhiều nghề khác, hoặc có người phải gạt đi nước mắt dừng công việc trên bục giảng sau nhiều năm gắn bó. Vì vậy cần sớm xây dựng Luật nhà giáo để tạo điều kiện cho giáo viên phát triển từ đó tạo ra động lực cho giáo dục phát triển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Xuân Tiến