Góc nhìn hôm nay: Cạnh tranh không công bằng

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang đến nhiều thách thức cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, đặc biệt là thách thức trước các hành vi không công bằng trên chính sân nhà. Pháp luật về hội nhập đã trang bị những công cụ nhằm hỗ trợ và bảo vệ nhà sản xuất trong nước. Nhưng hiệu quả bảo vệ của các công cụ này lại phụ thuộc phần lớn vào khả năng vận dụng và sự chuẩn bị của doanh nghiệp.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Xuân Tiến