• 1005 lượt xem
  • 07:12 11/02/2023
  • Xã hội

Góc nhìn hôm nay: ChatGPT - con dao hai lưỡi với giáo dục?

Sự ra đời của ChatGPT với những tiến bộ của công nghệ AI được dự báo có thể thay thế nhiều công việc của con người, nhất là tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản, viết báo, làm bài luận… Nhiều người còn cảnh báo, ChatGPT sẽ tác động đáng kể đến lĩnh vực giáo dục. Vậy ChatGPT liệu có tác động đến lĩnh vực giáo dục, có là con dao hai lưỡi với giáo dục?

Những tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo buộc giáo dục sẽ phải thích ứng như thế nào? Đây cũng là vấn đề được chúng tôi đặt ra trong Góc nhìn hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng