Góc nhìn hôm nay: "Chốt" tăng lương tối thiểu vùng

Giữa năm 2023, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp để bàn tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm ấy, hội đồng chưa thể đánh giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế - xã hội cho thời gian tiếp theo. Thêm vào đó, Hội đồng tiền lương quốc gia cũng nhận thấy, lúc đó chưa hội đủ các căn cứ khoa học và thực tiễn, để đề xuất phương án điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu năm 2024.

Vậy là 4 tháng sau lần đàm phán thứ nhất, phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương quốc gia tái khởi động sáng 20/12/2023 với tinh thần hết sức chia sẻ, cởi mở giữa các bên là đại diện người sử dụng lao động và đại diện cho người lao động.

Cuối cùng, 100% thành viên của Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu đồng thuận để chốt và vừa mới khuyến nghị lên Chính phủ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, với mức tăng 6% so với quy định hiện hành. Thời điểm tăng lương được Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất là để đồng bộ với thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng