Góc nhìn hôm nay : Di sản văn hóa – Kết nối đoàn kết dân tộc

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 từ ngày 18 đến 23/11 nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam.

Từ năm 2005 tới nay, trải qua 6 lần tổ chức, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 đã thực sự trở thành ngày hội lớn, thắp sáng ngọn lửa di sản văn hóa dân tộc trong trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Rất nhiều sự kiện trong tuần lễ qua đã mang lại một bầu không khí vui tươi đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương văn hóa dân tộc, mang lại những trải nghiệm quý báu đối với nhân dân và du khách, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, để những thế hệ đi sau biết trân quý những giá trị văn hóa của dân tộc mình, trân quý sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam thông qua hệ thống di tích, di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc. 

Di sản văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống nhưng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ở cộng đồng các dân tộc thiểu số đang gặp nhiều thách thức trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế khiến mai một giá trị văn hóa truyền thống cũng như phát huy vai trò của các nghệ nhân trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc ở cơ sở. Chúng tôi xin được kết nối điện thoại với ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban VHGD của Quốc hội để tìm hiểu về thực trạng bảo tồn bản sản văn hoá ở Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng