Góc nhìn hôm nay: Điều tiết giá trị tăng thêm từ đất

Đã có hàng chục triệu lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đáng chú ý là những nội dung thu về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vì nó tác động trực tiếp đến nhiều người dân và xã hội.

Thực tế thời gian qua, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người có đất bị thu hồi, luôn là chuyện phức tạp. Nhiều nơi khiếu kiện kéo dài do điều tiết giá trị tăng thêm từ đất chưa đáp ứng, chưa đảm bảo công bằng, cũng như ổn định đời sống cho họ.

Thế nên, sửa đổi Luật Đất đai lần này, người dân mong muốn cần điều tiết giá trị tăng thêm từ đất, để được đền bù thỏa đáng khi Nhà nước thu hồi đất. PS sau đây tại Hoài Đức, Hà Nội là 1 ví dụ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Quốc Hưng -

Ngọc Dũng