Góc nhìn hôm nay: Đổi tên thẻ căn cước công dân, người dân lo lắng gì?

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 15/11/2023, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, qua thảo luận tại hội trường về sửa đổi Luật Căn cước công dân hiện hành, thì hầu hết Đại biểu Quốc hội đều thống nhất với tên gọi mới là Luật Căn cước. Đồng thời, sẽ đổi tên thẻ căn cước công dân hiện nay, thành tên mới là thẻ căn cước.

Tuy nhiên, sau đó, một số đại biểu đã gửi văn bản đề cập đến việc thay đổi này. Vì vậy, Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã làm rõ: Việc tích hợp đầy đủ thông tin vào căn cước và đổi tên thành thẻ căn cước, việc thay đổi hình thức, nội dung, tên gọi của thẻ căn cước… là phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số. Nội dung được bổ sung bao quát, toàn diện, đầy đủ thông tin trong thẻ căn cước và hình thức, phương thức quản lý khoa học, đại chúng, sẽ giúp cho Nhà nước quản lý chặt chẽ các đối tượng, tạo điều kiện cho người dân khi tham gia các hoạt động xã hội, cũng như giao dịch hành chính, dân sự...

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng -

Thùy Linh