Góc nhìn hôm nay: Giám sát trách nhiệm giải quyết kiến nghị

Lần đầu tiên, vào chiều 26/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV cuối năm 2022. Với tỷ lệ giải quyết, trả lời kiến nghị đạt tới 99,8%, nhiều đại biểu đánh giá cao sự sáng tạo, linh hoạt ở khâu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hoạt động Quốc hội với cử tri.

Bên cạnh đó, Đại biểu đề nghị tăng cường giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri và đây là việc cần phải làm thường xuyên. Không chỉ giám sát cụ thể việc giải quyết một số kiến nghị như báo cáo của Ban Dân nguyện đã nêu, mà cần giám sát trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là giám sát việc phối kết hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, đề giải quyết kiến nghị. Bởi, có những kiến nghị kéo dài hàng chục năm như của người dân khu Công nghệ cao TP.HCM, là điển hình về sự chậm trễ và né trách nhiệm giải quyết của chính quyền địa phương.

Đơn thư cứ chạy vòng quanh, khiến niềm tin vơi dần, còn nỗi bức xúc cứ tăng lên. Báo cáo của Ban Dân nguyện cho thấy, có tới 81,3% trên 99% là kiến nghị giải quyết thông qua việc giải thích và cung cấp thông tin. Chỉ có 3,3% kiến nghị được xem xét, giải quyết, là sự chênh lệch quá lớn về kết quả cuối cùng. Như vậy, cần phải nâng tỷ lệ số kiến nghị được giải quyết và có giải pháp thỏa đáng cao hơn tỷ lệ giải thích, cung cấp thông tin. Đề xuất nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để khảo sát, đo lường sự hài lòng của cử tri đối với kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, cũng có thể là một giải pháp hay.

Việc hướng dẫn giải quyết đơn thư và cung cấp thông tin cũng là điều tốt, nhưng có thực sự giải quyết vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm hay không? Việc xem xét và trực tiếp có phương án giải quyết đối với những vấn đề cụ thể xuất phát từ thực tiễn đời sống của người dân, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cấp ủy, chính quyền địa phương...sẽ có tác dụng rất lớn khi giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng thời, lại hạn chế việc chỉ giải thích và trả lời chung chung những kiến nghị của cử tri.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng