Góc nhìn hôm nay: Không lỡ nhịp thêm với đường Hồ Chí Minh

Một nội dung làm nóng diễn đàn Quốc hội là tiến độ đường Hồ Chí Minh bị ách tắc vì 171 km còn lại không có vốn, mặc dù từ lúc khởi công đến nay đã hơn 18 năm.

Đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài là hơn 2.700 km và dự định thông tuyến vào năm 2010. Cho đến nay, đã hoàn thành 86,1% kế hoạch, đang vận hành cùng mạng lưới giao thông toàn quốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là những vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc. 

Chiều 6/6, Quốc hội đã thảo luận, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66 năm 2013. Theo các đại biểu, một số dự án thành phần đường Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng. Việc cắm mốc lộ giới chậm 2 năm so với Nghị quyết 66 của Quốc hội khóa 13. Dự kiến, thông toàn tuyến đường này vào năm 2020, nhưng đến nay vẫn còn 171 km chưa đầu tư, còn nguồn vốn khoảng 10 nghìn 770 tỷ đồng, lại chưa biết lấy từ đâu, lại thêm khó khăn khi lạm phát đang tăng lên, đồng nghĩa với việc chưa hoàn thành theo Nghị quyết 66.

Để hiểu hơn về góc nhìn của các đại biểu Quốc hội và Bộ Giao thông Vận tải về nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Ngọc Dũng Ngọc Thiện Nguyễn Duyên

quảng cáo