Góc nhìn hôm nay: Luật Điện ảnh sửa đổi - tạo đà cho điện ảnh phát triển

Ngày 25/5/2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Nhìn chung, các vị đại biểu Quốc hội thống nhất cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Luật và đóng góp ý kiến vào một số điều, khoản cụ thể để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội, ngày 28/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc làm việc, với sự tham gia của cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo cùng các cơ quan có liên quan đã thảo luận về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ngày 10/6, Chính phủ đã có Báo cáo về chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) trình Quốc hội. Và chiều nay (15/6), Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật điện ảnh sửa đổi. 

Để hiểu hơn về Luật Điện ảnh (sửa đổi), mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phan Hằng

quảng cáo