Góc nhìn hôm nay: Tăng học phí đại học

Mức học phí với các cơ sở giáo dục đại học chưa đảm bảo chi thường xuyên được áp dụng từ 1,2 đến 2,18 triệu đồng/tháng/sinh viên. Còn với những trường đại học đã tự chủ (như tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất...), tùy mức độ, sẽ được thu tối đa bằng 2,5 lần, tức là từ 2,4-5,5 triệu đồng/tháng/ sinh viên. Mức thu cũ là 980 nghìn đến 1,43 triệu đồng.

Việc tăng học phí đã được nhiều trường thực hiện ngay sau mùa tuyển sinh 2022. Tuy nhiên, đến cuối năm, Chính phủ yêu cầu các trường chưa tăng, nhằm hỗ trợ học sinh-sinh viên khó khăn sau đại dịch Covid. Vì vậy, các trường đại học đã trả lại sinh viên, hoặc chuyển sang học phí kỳ sau đối với phần tiền đã thu này. Đúng ngày cuối cùng của năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 năm 2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí…để các trường đại học được phép tăng học phí ngay từ ngày ký ban hành Nghị định 97.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng