Góc nhìn hôm nay: Tương lai nào cho bất động sản hình thành trong tương lai?

Bất động sản hình thành trong tương lai là loại hình bất động sản được nhiều nhà đầu tư lựa chọn và cũng là loại hình bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, khi tham gia các giao dịch liên quan đến bất động sản hình thành trong tương lai, chủ thể tham gia cần hiểu biết nhất định về loại hình bất động sản này. Thực tế cho thấy đã có nhiều vụ tranh chấp xảy ra, có những vụ đã thành vụ việc đưa ra trước tòa vì mua bán bất động sản hình thành trong tương lai.

Mặc dù Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành đã có quy định về điều kiện chủ đầu tư được mở bán và huy động vốn từ khách hàng, nhưng thực tế nhiều chủ đầu tư vin vào quy định của pháp luật dân sự để ký và huy động vốn trước khi dự án đủ điều kiện, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tranh chấp, thậm chí trở thành thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt. Vì vậy, trong lần sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản này, việc chuẩn hóa lại quy định về giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai là vấn đề cần thiết và quan trọng, từ quy định về giai đoạn giao dịch trước và sau khi đủ điều kiện mở bán, điều kiện chủ đầu tư được ký các loại hợp đồng hợp tác cũng như tỉ lệ % tiền được huy động, nhận cọc từ khách hàng phải hết sức cụ thể, hợp lý và khả thi để góp phần làm lành mạnh thị trường bất động sản và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan, để những người có mua bất động sản hình thành trong tương lai có thể yên tâm về tương lai được sở hữu ngôi nhà mà mình mua đúng như cam kết. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Thu Quỳnh