Góc nhìn hôm nay: Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê

Chính phủ đang tích cực thúc đẩy thị trường NƠXH, phát triển đa dạng các loại sản phẩm nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê mua…Thế nhưng hiện việc phát triển NƠXH lại đang quá tập trung vào nhà để bán, trong khi hàng triệu người lao động tại khu công nghiệp và người có thu nhập thấp, lại không có khả năng hoặc không có nhu cầu mua nhà.

Vì vậy đang xảy ra tình trạng “lệch pha", khó khớp lệnh giữa cung và cầu, người có thu nhập thấp - những đối tượng mục tiêu của NƠXH vẫn phải thuê những nơi ở không đáp ứng đủ điều kiện cho sinh hoạt hay phát triển xã hội: xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái….trong khi sản phẩm nhà ở xã hội thì khó bán hoặc bán không đúng đối tượng ưu tiên. 

Nếu việc phát triển NƠXH tiếp tục tập trung quá mức vào sản phẩm nhà để bán thì mục tiêu 1 triệu căn hộ hay mục tiêu hàng triệu chỗ ở đảm bảo an sinh cho người thu nhập thấp tại đô thị và công nhân khu công nghiệp sẽ khó thành hiện thực. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến