Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Giải ngân ì ạch

Sáng 30/9, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên họp của Uỷ ban Kinh tế, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 có nhiều điểm sáng. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự kiến sẽ đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu so với kế hoạch Quốc hội giao, trong đó tăng trưởng GDP ước đạt 8%, vượt mục tiêu 6 - 6,5%, tạo đà quan trọng cho các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ rõ, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cũng còn nhiều hạn chế. Trong đó, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội kết quả còn khiêm tốn. Nhất là giải ngân gói đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, điều hòa vốn dành cho các dự án triển khai rất chậm, gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp qua hệ thống ngân hàng thương mại có tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng vấn đề cung ứng vốn cho nền kinh tế đang hạn chế so với nhu cầu nên thị trường đang kỳ vọng vào các kênh chứng khoán, trái phiếu… Giải pháp để các kênh này trở thành các kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế là vấn đề cần được thể hiện rõ trong báo cáo kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý điều hành chính sách tiền tệ cần linh hoạt hơn và chú trọng hơn đến việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Phân tích kỹ hơn nguyên nhân và ảnh hưởng của lạm phát để có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp…

Thực hiện : Thanh Nga Vũ Hiếu