"Gọng kìm" từ sự chồng chéo của 12 luật liên quan đến bất động sản

Thị trường bất động sản hiện đang bị quản lý bởi 12 luật, các quy định trong luật còn nhiều chồng chéo. Luật chồng chéo, tín dụng bị siết chặt đang tạo ra hai "gọng kìm" khiến thị trường này phát triển khó khăn. Thông tin này được các chuyên gia và đại biểu Quốc hội đưa ra tại Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Nhà ở - Luật Kinh doanh bất động sản do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức chiều 28/4.

Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, hiện thị trường còn tồn tại 6 khó khăn lớn. Đó là vẫn còn nhiều chồng chéo, chi phối đan xen giữa các luật trong triển khai thực hiện dự án nhà ở và bất động sản, chưa đồng bộ giữa kế hoạch sử dụng đất đai với dự án đầu tư nhà ở, bất động sản. 

Việc đầu tư nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ cũng còn nhiều bất cập. Hoạt động dịch vụ môi giới tự do nhiều, chưa tạo ra môi trường thị trường bất động sản công khai, minh bạch. Đồng thời vấn đề mua bán chuyển nhượng toàn bộ dự án hay một phần dự án liên quan đến quy định hình thành trong tương lai, kể cả bất động sản du lịch cũng còn nhiều vướng mắc. Đặc biệt, sự tăng giảm, nóng sốt của thị trường diễn ra thường xuyên nhưng chưa có chỉ số tính toán về nhà đất, thị trường bất động sản.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh, hiện có khoảng 12 luật đang liên quan và điều phối đến thị trường bất động sản. Nếu các luật không thống nhất sẽ tạo ra rất nhiều vướng mắc, chồng chéo, nhất là Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản liên quan trực tiếp, chặt chẽ với Luật Xây dựng. Vì vậy, việc sửa đổi hai luật này cần đồng bộ và dựa trên Luật Xây dựng để tránh tình trạng chồng chéo giữa các luật, gây khó khăn, cản trở cho thị trường bất động sản.

Thực hiện : Thùy Linh Đức Minh