Google sắp xóa hàng triệu tài khoản Gmail

Theo IndiaToday, Google đã cảnh báo về chính sách xóa tài khoản Gmail khoảng 6 tháng trước và cho biết sẽ không thực hiện hành động nào cho đến tháng 12/2023.

Biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến những người tích cực sử dụng các dịch vụ của công ty như Gmail, Documents, Calendar hay Photos. Những tài khoản không được sử dụng trong ít nhất hai năm hoặc chưa được đăng nhập sẽ bị xóa. Đồng thời, mọi dữ liệu liên quan đến dịch vụ cũng sẽ bị xóa.

Google cho biết thêm: "Trước khi xóa một tài khoản, chúng tôi sẽ gửi nhiều thông báo tới cả địa chỉ email của tài khoản và địa chỉ email thay thế (nếu có) trước vài tháng".

Công ty nói thêm, họ chọn biện pháp này vì lý do bảo mật bởi các tài khoản cũ và không hoạt động có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Google giải thích: "Nếu một tài khoản không được sử dụng trong một thời gian dài thì có nhiều khả năng bị xâm phạm. Điều này là do các tài khoản bị quên hoặc không được giám sát thường có mật khẩu cũ hoặc được sử dụng lại và có thể bị xâm phạm".

Theo ước tính của chính Google, các tài khoản bị bỏ rơi có khả năng được xác thực hai yếu tố ít hơn ít nhất 10 lần so với các tài khoản đang hoạt động. Xác thực hai yếu tố khiến kẻ tấn công khó truy cập vào tài khoản của người khác hơn và Google liên tục nhấn mạnh điều này trong các khuyến nghị bảo mật của mình.

(*) Nguồn: IndiaToday

Thúy Hiền