Góp ý Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Làm rõ vai trò quyền làm chủ của người dân trong quyền bãi nhiễm

Sáng ngày 5/03, Viện Nghiên cứu Lập pháp tổ chức toạ đàm Góp ý dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện nghiện cứu lập pháp chủ trì toạ đàm.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 59 điều qui định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đa số các đại biểu tại hội nghị đều thống nhất cho rằng việc ban hành Luật thực hiện dân chủ cơ sở là cần thiết nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 qui định, đồng thời giải quyết những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành.

Một số đại biểu góp ý cần làm rõ hơn vai trò làm chủ và quyền làm chủ của người dân trong quyền sáng kiến và quyền bãi nhiễm. Làm rõ nội dung uỷ quyền trong dự thảo luật, cần có các chế tài để nghiêm cấm việc lợi dụng dân chủ cơ sở để chống phá, tung tin sai, giả mạo dân chủ trên mạng xã hội, gây mất đoàn kết trong tổ chức, cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất dự thảo Luật cần phải khái quát hơn, các nội dung công khai, định nghĩa và sử dụng các từ như nhân dân, cử tri, công dân và dân cư. Thống nhất quy ước viết tắt đối với khái niệm “đơn vị hành chính cấp xã”, cần cụ thể hoá Luật để tránh có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành./.

Thực hiện : Ngô Trang Sỹ Cường