GRDP Bà Rịa - Vũng Tàu ước vượt 390.000 tỷ đồng

Năm 2022, nhờ triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả Covid-19, hoạt động kinh tế - xã hội tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt được thành tựu cao.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 109.800 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,47%; tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 2,07 tỷ USD, tăng 0,43%; phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 1.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 49,8% so cùng kỳ và 596 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hoạt động du lịch có sự phát triển mạnh mẽ, trong đó khách quốc tế ước tăng 124,08%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 127,94%.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ, Bà Rịa-Vũng Tàu đang tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của vùng như: Đường vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời tập trung hình thành “Khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu tại khu vực Cái Mép Hạ và phát triển Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế”.

Quang Duy