Hà Giang phê duyệt đề án thu phí tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vừa có quyết định phê duyệt đề án thu phí tham quan Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đề án đã phê duyệt.

Cụ thể, theo đề án, đối tượng thu phí là khách du lịch đến vùng công viên địa chất, bao gồm tất cả các loại hình du lịch. Mức thu phí đề xuất là: Người lớn 30 nghìn/người/đêm; trẻ em 15 nghìn/người/đêm. Theo ước tính, năm 2024, lượng khách vào công viên địa chất có thể thu phí là hơn 1,7 triệu người, dự kiến thu được khoảng 48 tỷ đồng. Về phương án sử dụng phí: Chi cho đơn vị tổ chức quản lý thu phí 20%; chi cho đơn vị trực tiếp thu phí 20%; nguồn thu còn lại 60% nộp ngân sách nhà nước và sẽ bố trí cho các nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ và phát huy các giá trị công viên địa chất. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam